SLT-25/SLT-20 – מפזר חריץ

SLT-25/SLT-20 - מפזר חריץ Slot Diffuser SLT - 25/20

יישום:
מפזר אוויר קווי דקורטיבי מסוג חריץ SLT-25/SLT-20 להתקנה תקרתית או קירית, עם להבים מתכווננים המאפשרים הסטת האוויר במישור אופקי או אנכי לפי הצורך.

מיועד לאספקת אוויר בקירור, חימום ואוורור. אפשרי גם ליניקה. מצטיין בספיקה גדולה במיוחד.


תיאור:

מיוצר מפרופילי אלומיניום משוכים המרכיבים מפזר אורכי רציף במודולים של עד 420 סמ'.

חיבור מיוחד בין המודולים לשמירה על רציפות הקו.

הלהבים שחורים, מסגרת בצבע לפי דרישה. המסגרת צרה, בעלת עיצוב עדין.

דגמים:

SLT – 25/1 מפזר קווי מסוג SLOT בעל חריץ אחד ברוחב 25 ממ'.            SLT – 20/1 בעל חריץ אחד ברוחב 20 ממ'.

SLT – 25/2 מפזר קווי מסוג SLOT בעל 2 חריצים ברוחב 25 ממ' כ"א.       SLT – 20/2 בעל 2 חריצים ברוחב 20 ממ' כ"א.

SLT – 25/3 מפזר קווי מסוג SLOT בעל 3 חריצים ברוחב 25 ממ' כ"א.       SLT – 20/3 בעל 3 חריצים ברוחב 20 ממ' כ"א.

SLT – 25/4 מפזר קווי מסוג SLOT בעל 4 חריצים ברוחב 25 ממ' כ"א.       SLT – 20/4 בעל 4 חריצים ברוחב 20 ממ' כ"א.

גימור:

כסטנדרט צבע לבן אבקתי בתהליך אלקטרוסטטי.

אפשרות לגוונים שונים לפי קטלוג RAL.


מידות:

לפי דרישה. רוחב המפזר נקבע עלפי כמות החריצים (ראה טבלת מידות).


אביזרים:

•    קופסת פיזורעם כניסה עגולה עם או בלי בידוד.

•    ווסת כמות עם אפשרות כיוון מחזית המפזר.

•    רשת מחוררת על גב הSLOT.


התקנה:

באמצעות חיבורים סמויים ללא ברגים במסגרת.

מסגרות:

SLT  מסגרת צרה (E)   –  רוחב 18 ממ'.

SLT  מסגרת רחבה (E)  – רוחב 28 ממ'.

SLT ללא שוליים עם משקוף עיוור להתקנה מושלמת.

 

טבלת מידות SLT-25 במ"מ

 

טבלת מידות SLT-20 במ"מ

 

 

*** ניתן לכיפוף ברדיוס לפי דרישה: ***

צורות פיזור אוויר באמצעות היסט הלהבים חריץ אחד

 

 

 

צורות פיזור אוויר באמצעות היסט הלהבים – 2 חריצים

קופסת פיזור מבודדת  Insolated Plenum Box

עם כניסה עגולה ווסת כמות פרפר מחורר (עם כוון מחזית המפזר)

מידות במ"מ:

    

קופסת פיזור מבודדת עם ווסת

תיאור תנועת האוויר במצבי הלהבים השונים

Lt מציין את מהירות האוויר במרחק הנתון

תיאור גרפי לזיקה בין צמצמום מרווח הלהבים לבין נתוני פיזור האוויר

צמצום מרווח הלהבים ע"י קירובם זה לזה, ישנה בהתאמה את:
מהירות היציאה, מרחק הזריקה, הרעש ומפל הלחץ הסטטי

 

SLT-20H – Technical data SLT-20H – נתונים טכניים לפיזור תקרתי אופקי

נכון ליחידה באורך 1 מ' נתונים מתייחסים לפיזור תקרתי אופקי

For 1m length module Data referring to Horizontal ceiling diffusion at max. open position

תיקון למצב להב 2

תיקון למרחק זריקה עם אפקט תקרה בתנאי שהמפזר מותקן במרחק עד 25 סמ' מהתקרה.

תיקון נתונים לסלוטים באורכים שונים (מעל 130 סמ')

 

  • נתוני הרעש (Lwa dB(A מתייחסים לרעש במופק על פני המפזר. במרחק 2 מ' מהמפזר, יפחת הרעש ב-2 (dB(A
  • במרחק 4 מ' מהמפזר, יפחת הרעש ב-5 (dB(A הכל תלוי בהדהוד החדר

 

 

 

SLT-20V – Technical data

נכון ליח' באורך 1 מ'

נתונים מתייחסים לפיזור תקרתי 

אנכי במצב פתוח מקסימלי

For 1m length module

Data referring to Vertical ceiling diffusion at max. open position

 

 

SLT-25H נתונים טכניים לפיזור תקרתי אופקי

נכון ליח' באורך 1 מ'

תיקון למצב להב 2

תיקון למרחק זריקה עם אפקט תקרה בתנאי שהמפזר מותקן במרחק עד 25 סממהתקרה.

תיקון נתונים לסלוטים באורכים שונים (מעל 130 סמ')

  • נתוני הרעש (Lwa dB(A מתייחסים לרעש במופק על פני המפזרבמרחק ממהמפזריפחת הרעש ב-2 (dB(A
  • במרחק ממהמפזריפחת הרעש ב-5 (dB(A הכל תלוי בהדהוד החדר

 

 

טבלת נתונים – SLOT דגם SLT-25V

נכון ליחידה באורך 1 מ'

נתונים מתייחסים לפיזור תקרתי 

אנכי במצב פתוח מקסימלי

 

גלרית מוצר
מסמכים להורדה והדפסה
קטלוג
נתונים SLT-20V
נתונים SLT-20H
נתונים SLT-25V
נתונים SLT-25H
דילוג לתוכן