DCR – מפזר אוויר קווי דקורטיבי

DCR  - מפזר קווי Linear Bar Model DCR

יישום ותיאור:

מפזר אוויר דקורטיבי קווי DCR זהה בביצועיו ובמבנהו הבסיסי לדגמי DCL  אך בעל מסגרות שונות.

מסגרות:
מסגרות ברוחב: 27 מ"מ, 22 מ"מ.

DCR – Z מפזר קווי בעל להבים אופקיים עבים בהיסט קבוע של 15°.

DCR – F5 מפזר קווי בעל להבים אופקיים בעובי 5 מ"מ בהיסט קבוע של °0.

DCR – ZV האות V מציינת תוספת להבים אנכיים לדגםDCR-Z   המשמשים להסטת זרימת האוויר לצדדים.

DCR – F5V האות V מציינת תוספת להבים אנכיים לדגם DCR-F5 המשמשים להסטת זרימת האוויר לצדדים.

הלהבים הנ"ל צבועים שחור להסתרתם בתעלה.

מידות:

כל המידות לפי דרישת הלקוח.

בדרך כלל מיוצר כקו רציף באורך לא מוגבל. מידה מקסימלית של יחידה אחת, 420 ס"מ.

אביזרים DCR/R

ווסת כמות אוויר בעל כפות מנוגדות, ניתן להרכבה על המפזר בחלקו הפנימי, אינו משנה את מידת הצוואר של המפזר

מופעל ומווסת מחזית המפזר.

התקנה:

התקנה באמצעות ברגים במסגרת המפזר.

התקנה סמויה (ללא ברגים) באמצעות קפיצים פנימיים.

ניתן לכופף ברדיוס לפי דרישה: (קעור/קמור/ובמישור תקרתי)

 

נתונים טכניים:

גלרית מוצר
מסמכים להורדה והדפסה
תאור
נתונים
דילוג לתוכן