DMP – מדף וויסות כמויות אוויר (דמפר)

DMP - מדף וויסות כמויות אוויר (דמפר) (עם גלגלי שיניים)
DMP מדף וויסות

 

יישום:
ווסת כמות אוויר (דמפר) עם גלגלי שיניים מיועד לוויסות זרימת האוויר והלחץ בתעלות מיזוג אוויר, בקירור, חימום ואוורור.

תיאור:
המסגרת והלהבים מיוצרים מפרופילי אלומיניום משוכים. הלהבים מותקנים על מסבי ABS עומדים בתקן אש ישראלי (אינם מתלקחים, לא מטפטפים ואינם מפיצים גזים רעילים), המסבים מונעים ע"י גלגלי ABS המבטיחים תנועה קלה ללא הפרעה של הלהבים.

גלגלי שיניים DMP

חלקי הדמפר:

  • מסגרת מפרופילי אלומיניום.
  • מחיצה מפרופילי אלומיניום (ליח' mm 1200< B).
  • להבים מפרופילי אלומיניום.
  • גלגלי
  • ידית להפעלה.

פעולת הלהבים בתנועה מנוגדת (Opposed blades).

הווסת מופעל באמצעות ידית או ע"י מנוע מתאים.

עמיד בטמפרטורה עד c°100.

 

רמת אטימות הדמפר:
דמפר DMP בגודל 1 מ"ר במצב סגור מאבד כ-100 מקל"ש בלחץ של כ-100 פסקל.

 

גימור:
כסטנדרד, אלומיניום טבעי.
אפשרות לגוונים שונים לפי קטלוג RAL

שרטוט DMP

מידות:
כל מידה לפי ההגבלות להלן:
ווסת במידת אורך B (פתח אור) עד 1000 ממ' ייוצר כיחידה אחת.
מידת הגובה H (פתח אור) תיווצר בפסיעות 10+1 סמ' (11, 21, 31, 41, 51, וכו'(.

ניתן לבצע מידות אחרות לפי דרישה.

גלרית מוצר
מסמכים להורדה והדפסה
תאור ושרטוטים
דילוג לתוכן