DMP-WL – מדף וויסות כמויות אוויר (דמפר)

DMP-WL - מדף וויסות כמויות אוויר (דמפר) (עם גלגלי שיניים)
DMP-WL ווסת כמות אוויר

יישום:

ווסת כמות אוויר (דמפר) עם גלגלי שיניים מיועד לוויסות זרימת האוויר והלחץ בתעלות מיזוג אוויר, בקירור, חימום ואוורור.

תיאור:

המסגרת והלהבים מיוצרים מפרופיל אלומיניום משוכים. הלהבים מותקנים אל מסבי ABS (V0) עומדים בתקן אש ישראלי (אינם מתלקחים, לא מטפטפים ואינם מפיצים גזים רעילים), המסבים מונעים ע"י גלגלי ABS המבטיחים תנועה קלה וללא הפרעה של הלהבים. המנגנון ארוז במבנה נפרד ומוגן מאבק והשפעות אחרות.

תקריב DMP-WL

חלקי הדמפר

  • מסגרת מפרופילי אלומיניום.
  • מחיצה מפרופילי אלומיניום (ליח'mm1200< B).
  • להבים מפרופילי אלומיניום.
  • ABS גלגלי.
  • ידית להפעלה.
  • פס גומי לאיטום.

פסי גומי המותקנים אל הלהבים והמסגרת מבטיחים אטימה טובה.

פעולת הלהבים בתנועה מנוגדת (Opposed blades).

הווסת מופעל באמצעות ידית או ע"י מנוע מתאים.

עמיד בטמפרטורה עד 70°c.

רמת אטימות הדמפר:
דמפר DMP-WL בגודל 1 מ"ר במצב סגור מאבד כ-50 מקל"ש בלחץ של כ-100 פסקל.

גימור:

כסטנדרד, אלומיניום טבעי.

אפשרות לגוונים שונים לפי קטלוג RAL.

מידות:

כל מידה לפי ההגבלות להלן:

ווסת במידת אורך B (פתח אור) עד 1100 ממ' ייוצר כיחידה אחת ללא מחיצה. מעל 1100 ממ' תותקן מחיצה (ראה איור).

מידת הגובה H (פתח אור) תיווצר בפסיעות 10+1 סמ' (11, 21, 31, 41, 51, וכו').

ניתן לבצע מידות אחרות לפי דרישה אך איטום הווסת ייפגע.

 

DMP-WL – נתונים טכניים

תרשים מפל לחץ סטטי ורמת רעש בדמפר

תרשים מפל לחץ DMP-WL

גלרית מוצר
מסמכים להורדה והדפסה
תאור
נתונים
דילוג לתוכן