PRF – מפזר תקרתי מחורר

PRF - מפזר תקרתי מחורר
גריל מחורר למיזוג אוויר

יישום ותיאור:

מפזר תקרתי מסוג PRF, מחליף אריח לתקרה מסוג T כולל פלטה מחוררת, מחלק אוויר וקופסת פיזור אחורית. 

קופסת הפיזור אפשרית עם כניסה עילית או כניסה צדית, לפי דרישה.

 

דגמים  

PRF/S       מפזר מחורר לאספקת אוויר עם מחלק וקופסת פיזור עם כניסה לצינור גמיש.

PRF/S/I     מפזר מחורר לאספקת אוויר עם מחלק וקופסת פיזור מבודדת עם כניסה לצינור גמיש

PRF/R       מפזר מחורר ליניקת אוויר עם קופסת פיזור וכניסה לצינורגמיש.

 

גימור:  
צבע לבן אבקתי בתהליך אלקטרוסטטי. אפשרות לגוונים שונים לפי RAL.

 

אביזרים:  
ווסת כמות מסוג קלפה המותקן על פתח כניסת האוויר לקופסת הפיזור.

PRF - כניסה עילית
מחלק אוויר ל 4 כוונים מוצמד לרשת הפיזור

 

PRF/PRFM – נתונים טכניים:

גלרית מוצר
מסמכים להורדה והדפסה
תאור
נתונים
דילוג לתוכן